Uorden da scola e reglaments

Igl uorden da scola dall'anteriura vischnaunca da Sursaissa ei valeivels, tochen che la vischnaunca dad Obersaxen Mundaun relai in niev.